במלחמה פורץ היעוד המשותף, לא לעסוק במה שמחליש! | דברי חיזוק לזמן מלחמה

מלחמה חיילים

  בזמן מלחמה מתרכזים במשימה הלאומית ולא בעניינים אישיים הרמב"ם אומר: בזמן המלחמה ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו. לא יירא ולא יפחד. לא יחשוב במשפחתו אלא יפנה מכל דבר למלחמה. הדבר הכי חשוב בזמן מלחמה זה להבין על מה נלחמים. כי מוטיבציה תלויה ברוממות הרוח. כל הפסוקים בתורה אומרים שדבר […]

דילוג לתוכן