הסדנאות שלנו

הסדנאות של תנועת בואי הרוח הינן סדנאות אשר עוסקות בנושאי תרבות וחינוך לציבור הרחב, והתליכים תרבותיים וחינוכיים בחברה הישראלית לאשני חינוך. 

סדרת מפגשים לציבור הרחב

מדובר בסדרה בת חמישה מפגשים של הרב יגאל בנושאי התרבות והחינוך החשובים ביותר!

הקורס מיועד לציבור הרחב, אנשי חינוך, הורים ובעלי תפקידים ציבוריים בחברה הישראלית.

מדובר בסדרה הבנויה שלב אחר שלב, לכן חשוב שכל מי שנרשם יהיה נוכח בכל המפגשים.

השתלמויות מורים במערכת גפ״ן

סדרת מפגשים לאנשי חינוך העוסקת בתהליכים התרבותיים והחינוכיים החלים בחברה הישראלית והשלכותיהם על עולם המחנכים והתלמידים.

המפגשים נותנים מענה מעשי וחינוכי לבעיות ולשאלות בהם עסוקים אנשי חינוך ותלמידיהם.

הסדנא מיועדת למוסדות וארגונים ואנשי חינוך.

דילוג לתוכן